Contact

 INHOUD:

I. Privacyverklaring

II. Aanmeldingsformulier

III. Oproep

IV.Contactformulier

 

 

I.  PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u lid bent van de Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van ons aanmeldingsformulier aan Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ heeft verstrekt.

Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer
– Uw foto

WAAROM CHRISTELIJKE ORATORIUM VERENIGING COM NU MET SANGH GEGEVENS NODIG HEEFT
Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van
– Het toesturen van de Nieuwsbrief
– Het innen van contributiegelden.

HOE LANG CHRISTELIJKE ORATORIUM VERENIGING COM NU MET SANGH GEGEVENS BEWAART
Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard voor de duur van uw lidmaatschap en verder minimaal zeven jaar om belastingtechnische redenen.

DELEN MET ANDEREN
Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van uw lidmaatschap of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden door de provider gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariscomnumetsangh@gmail.com.
Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN COV “Com nu met Sangh”
Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSI Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ op via secretariscomnumetsangh@gmail.com.

Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ is als volgt te bereiken:
Postadres: Churchilllaan 17, 2215 PE Voorhout
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40445453
Telefoon: 0252-217809
E-mailadres: secretariscomnumetsangh@gmail.com

II. Aanmeldingsformulier

AANMELDINGSFORMULIER C.O.V. ‘COM NU MET SANGH’

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Christelijke Oratorium Vereniging ‘Com nu met Sangh’ en geef tevens toestemming om mijn persoonsgegevens te gebruiken ten behoeve van:
S.v.p. alle vakjes aankruisen.
□ Het per post of email toezenden van informatie
□ Het telefonisch contact opnemen
□ Het incasseren van contributiegelden
□ Het toesturen van de Nieuwsbrief
□ Het plaatsen van mijn foto op de website

Naam:__________________________________________________________________

Voornaam:______________________________________________________________

Adres:__________________________________________________________________

Postcode:_______________________________________________________________

Telefoon (vast en/of mobiel):______________________________________________

Emailadres:______________________________________________________________

Bankrekeningnummer:____________________________________________________

Datum:_______________________ Plaats:__________________________________

Handtekening:__________________________________________

 

III.Oproep

KUN JE ZINGEN?  ZING DAN MEE!

Oratoriumkoor Com nu met Sangh
heeft behoefte aan nieuwe leden.

Wij kunnen alle stemsoorten gebruiken en
noten lezen is geen vereiste.
Wij  repeteren op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Blauwe zaal van de Julianakerk in Sassenheim en studeren op dit moment het Requiem van Cherubini en de Theresiënmesse van Haydn in.
Kom vrijblijvend een avond meezingen.

Voor meer info: www.comnumetsangh.nl

IV. Contactformulier

vul het contact formulier in

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp (verplicht)

Uw bericht